Formularz zgłoszeniowy na powyższe stanowisko:

 * Tak, Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MARDOM PRO, Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk moich danych osobowych, przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w szerszym zakresie niż wynikający z Kodeksu Pracy, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MARDOM PRO, Lipniki Stare 27, 06-100 Pułtusk moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 * Oświadczam, że zapoznałem się z polityką infomracyjną MARDOM PRO, zawartą w poniższym dokumencie
Polityka Firmy

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Wszystkie Twoje odpowiedzi są poufne i wykorzystywane przez Mardom wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji.

Będziemy informować Cię o przebiegu tej rekrutacji.